رد شدن به محتوای اصلی

پست‌ها

نمایش پست‌ها از فوریه, ۲۰۲۱

نارسیس

نارسیس نقابِ قیراندود فقط خود از بود رهبرِ بیراه. پل الوار ترجمه سهراب مختاری 

بندر مدفون

آنجا از راه می رسد شاعر  و سپس به نور بازمی گردد با آوازهایش  و می افشاندشان  از این شعر  مرا فقط هیچ                   بجای می ماند از رازِ بی پایان جوزپه اونگارتی  ترجمه سهراب مختاری