رد شدن به محتوای اصلی

گئورگ تراکل


شب برفی!
ای خفتگان تاریک
زیر پل
عرق بلورین می چکد
از پیشانی شکسته تان

گئورگ تراکل 
ترجمه: سهراب مختاری 

پست‌های معروف از این وبلاگ

اوسیپ ماندلشتام

اوسیپ ماندلشتام ای آسمان، آسمان، به خوابم خواهی دید! محال است که سراسر کور باشی و سوخته باشد روز چون برگی سپید: اندکی دود و اندک خاکستری! از مجموعه شعر «سنگ» 1913 ترجمه: سهراب مختاری

پل سلان: مجموعه ی شعر

نشر چشمه