رد شدن به محتوای اصلی

پست‌ها

نمایش پست‌ها از مه, ۲۰۱۴

روبر دسنوس: آخرین شعر

Robert Desnos - روبر دسنوس آنقدر مدام خوابت را دیده ام آنقدر راه رفته ام آنقدر سخن گفته ام آنقدر عشق ورزیده ام به سایه ات که دیگر از تو هیچ چیز برایم نمانده است. فقط این برایم مانده که سایه ای باشم میان سایه ها که   صد بار از سایه  سایه تر باشم  سایه ای که می آید و باز می آید به زندگی آفتابیت. روبر دسنوس ترجمه: سهراب مختاری